બધા શ્રેણીઓ

અમને મેઇલ કરો: [ઇમેઇલ સુરક્ષિત]

ઝડપી ડિલિવરી

ઝડપી ડિલિવરી

ઘર> ઝડપી ડિલિવરી

શીપીંગ નીતિ

$25 shipping fee for orders within0.5kg

Shipping method with DHL-express/FedEx from China to Worldwide.


Normally with delivery time 3-7 working days to North America and Asian countries, 4-9 working days to Europe, 7-9 working days to South America and the Pacific Ocean countries, 7-10working days to Africa countries.


Our Packing Service

Valve bag for unit packing to confirm મોતી will not hurt by each other, then with bubble film packaging into 5-layers carton. Protect pearls comprehensively during shipping.


For Pairs or other small pieces


For Loose


For Strands


હોટ શ્રેણીઓ